MVO

6400841541_0642651394_o

Duurzaam schoonmaken

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent onder meer, maar niet uitsluitend, dat er rekening moet worden gehouden met het effect van de activiteiten van de onderneming op het milieu en het ruim aandacht schenken aan de invloeden van de activiteiten van de onderneming op de gezondheid van onze werknemers, op zowel de korte als de lange termijn.
Hendriks Hoteldiensten maakt daarom zoveel als mogelijk alleen gebruik van milieuvriendelijke producten die geproduceerd zijn op basis van het cradle to cradle principe en zo de circulaire economie omarmen. Onze leveranciers zijn continue op zoek naar vernieuwende producten en processen die een nog minder vervuilend effect hebben op het milieu maar ook beter zijn voor de gezondheid van onze medewerkers. Daartoe kopen we ook duurzaam in bij onze leveranciers door, zoveel als enigszins mogelijk, geen gebruik van papier te maken in onze ondersteunende bedrijfsprocessen maar vooral gebruik te maken van geautomatiseerde processen.

In het kader van MVO biedt overdag schoonmaken veel meer t.o.v. de reguliere kantoorschoonmaak en dergelijke, die vooral buiten de gebruikelijke kantoorwerktijden moet plaats vinden. Aangezien het grootste gedeelte van ons werknemersbestand uit vrouwen bestaat werken zij dus in een veiligere omgeving maar ook tegelijkertijd een socialere omgeving t.o.v. de reguliere schoonmaak omdat zij altijd met meerdere medewerkers aanwezig zijn op een locatie die schoongemaakt moet worden. De aanwezigheid van gasten en medewerkers van de opdrachtgever zorgen voor meer binding en betrokkenheid met de locatie wat de motivatie van onze medewerkers laat toenemen. Het werken in een veilige sociale omgeving heeft zo positieve invloeden op de gezondheid en de motivatie van onze werknemers.

Senzer Award

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag